ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1281367 (ver. 2).