ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΑΜΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ, ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ POΛΛΩN, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΟΥΡΤΖΗ 4, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1194519 (ver. 1).