ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-MOLDMAX ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΘΑΚΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΘΕΣΗ ΛΕΚΑΝΗ, ΒΙΟΠΑ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1288669 (ver. 1).