ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ (ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ), ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ, ΒΙ.ΠΑ. ΑΥΛΩΝΑ, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1098394 (ver. 1).