ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΖΙΓΚΗΡΗ ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ Ο Ε, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 24, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1226454 (ver. 3).

ΖΙΓΚΗΡΗ ΓΝ.ΛΕΙΤ. 1226454. PDF 94,19 KB12/04/23 11:36:06