ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ, ΞΥΛΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ,  Ν ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ΣΠΥΡΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ 50, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1145079 (ver. 1).