ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟ ΑΠΛΗ Η ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΚΑΔ 17.22) , ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ( ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ) (ΚΑΔ 20.41, 20.42) ΚΑΙ ΜΑΣΚΩΝ (ΚΑΔ 32.50.5, 22.29), ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 148, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1212465 (ver. 1).