ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΡΤΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ -GEA SOLUTIONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ ΒΙΠΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1306142 (ver. 1).