ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΡ.97 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 79,68 KB27/05/24 12:11:17