ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – AMERICAN MOTORS ΧΡ ΠΙΛΑΛΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 5 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ , ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1279665 (ver. 2).