ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΑΡΑ ΑΦΟΙ ΟΕ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ 1 ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ – 18ο ΧΛΜ ΣΠΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1252622 (ver. 1).