ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ EUROCATERING AE, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΣ & ΣΧΟΙΝΩΝ 11, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.