ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1195062 (ver.1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 77,47 KB10/04/23 02:01:54