ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “KANZAMAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ 32 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1256315 (ver. 2).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 74,17 KB29/05/23 08:53:48