Κοινοποίηση της υπ’ αρ. 1249090 (ver.1) γνωστοποίησης εγκατάστασης για μηχανολογικό εκσυγχρονισμό εργοστασίου παραγωγής πλαστικών προϊόντων της εταιρείας I.G.M. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ που βρίσκεται στη θέση “Μεσαία Γέφυρα” ή “Μαρουγκάδες” της Δ.Ε Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής.