ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ & ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΡΥΖΟΓΚΟΦΡΕΤΩΝ, ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Κ.Λ.Π. , ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΒΓΕΝΙΖΙ ή ΒΓΕΝΤΖΙ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ    ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ.