ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 22 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1296256 (ver. 2).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,90 KB17/05/23 09:01:43
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 88,91 KB17/05/23 09:02:13
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 160,75 KB17/05/23 09:03:03