ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 96.01.19.01 – ( ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ) – 96.01.19.04 ( ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΑΛΙΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ ) – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΙΩΝ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SIDERINA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ, Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 17, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ.