ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Η ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ,ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ELDION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ  ΑΡΑΧΘΟΥ 36, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.