ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (VER 3) ΤΗΣ MON KOOLOOR ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΡ. ΜΠΕΚΑ 4 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1255607 (ver. 3)

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 100,37 KB24/04/24 10:33:48