ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ,ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΔΡΩΝ,   ΣΤΗΝ ΟΔΟ  ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ 29, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.