ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΜΑΝΤΗΛΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ LP CARE OE,  ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΑΤΟΙΟΥ 68 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.