ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠOΠOΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡOΦΙΜΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ PEPSICO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΤΟ 23ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.