ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Κ ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ , 1o ΧΙΛ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΘΙ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ