ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΛΟΓΗΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ), ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Γ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε, ΣΤΗ 

ΛΕΩΦΟΡΟ ΙΩΝΙΑΣ 67, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.