ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΜΗΤΡΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ 35 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1156661 (ver. 2) . 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,10 KB10/03/23 08:31:04