Μεταβολή της υπ’ αριθμ. 1120626 (ver.4) γνωστοποίησης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής χαρτοσακουλών και χαρτοσυσκευασίας με την επωνυμία “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε” που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής Αττικής.