ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1209517 (ver. 1). 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 94,54 KB03/05/23 02:03:21