ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΟΥΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΤΤΑ 12 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1215912 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 95,95 KB11/05/23 09:12:44