ΝΕΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 3οΧΛΜ ΤΗΣ  ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ. VER.1.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 86,69 KB21/05/24 11:27:43