Ανάκληση της αρ. πρωτ. οικ.4138/14-09-2022 απόφασης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του εργαστηρίου βαφής και φινιρίσματος δερμάτων της επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» επί της οδού Φλωρίνης 19 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Αρ. Πρωτ.: οικ.4756/22 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.