Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των δραστηριοτήτων “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΤΩΝ” της επιχείρησης με την επωνυμία “UW TECH HELLAS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” στην οδό Αβέρωφ 34Α του Δήμου Νέας Ιωνίας της Π.Ε. Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 256,10 KB21/03/23 12:37:18