Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, Ονομασία της δραστηριότητας: ‘Εργαστήριο επεξεργασίας κρέατος, οπληφόρων & πουλερικών και παραγωγής παρασκευασμάτων από το κρέας αυτών, Φορέας της Δραστηριότητας: “ΓΕΥΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΕΒΕ”, θέση της Δραστηριότητας: 17η Νοεμβρίου, Θέση Αυλίζα (Ο.Τ. 105) στον Δήμο Αχαρνών, Κ.Α.Δ. : 10.11, 10.12, 10.13 .