Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας “ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ” της επιχείρησης με την επωνυμία “KIANO CLEAN ΜΟΝ. ΙΚΕ” στην οδό Ελαιών 34 του Δήμου Κηφισιάς της Π.Ε. Βόρειου Τομέα της περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 245,37 KB12/04/23 11:37:46