Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας “ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ” της επιχείρησης με την επωνυμία “ΖΑΚΑΡ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΒΕΕ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ” στην οδό Ναυπλίου 41 του Δήμου Μεταμόρφωσης της Π.Ε. Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 220,07 KB16/05/23 09:29:58