Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας “ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ” της επιχείρησης με την επωνυμία “ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΚΕ” στην οδό Τήνου 6 του Δήμου Χαλανδρίου της Π.Ε. Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 255,95 KB04/07/23 09:47:38