Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των δραστηριοτήτων της επιχείρησης με την επωνυμία “ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΑΕ” στην οδό Μάτσα 17 του Δήμου Κηφισιάς της Π.Ε. Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 248,60 KB17/07/23 11:30:20