Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «μηχανουργείο και παραγωγή πλαστικών μικροαντικειμένων για ιδία χρήση» της επιχείρησης «ΑLUTEAM ΑΒΕΕ», στο Τέρμα οδού Σφιγγός (Θέση Καλυφτάκη) του Δήμου Κηφισιάς της Περιφέρειας Αττικής.ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 804,69 KB21/01/22 02:36:46