Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας “Αποθήκη πετρελαίου θέρμανσης” της επιχείρησης με την επωνυμία “ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” στην οδό Βιλτανιώτη 27 του Δήμου Κηφισιάς της Π.Ε. Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 218,22 KB19/01/24 11:55:25