Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας “ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ” της επιχείρησης με την επωνυμία “OPTIMAL SUPPLY CHAIN AE” στην οδό Ανδρέα Μεταξά 6 του Δήμου Κηφισιάς της Π.Ε. Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 230,15 KB27/03/24 08:27:04