Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” της επιχείρησης με την επωνυμία “RYSIMET IKE” στο 12ο χλμ. της παρόδου της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας (Γέφυρα Μεταμόρφωσης) του Δήμου Μεταμόρφωσης της Π.Ε. Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 232,63 KB15/04/24 09:39:04