Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας “ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ” της επιχείρησης με την επωνυμία “ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΑΡΜΠΟΣ ΟΕ” στη Λεωφ. Πεντέλης 17 του Δήμου Χαλανδρίου της Π.Ε. Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 222,54 KB05/06/24 10:19:34