Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ της επιχείρησης με την επωνυμία “ΗΛ. ΜΠΟΥΝΤΑΣ – Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ο.Ε.” στην οδό Αρτέμιδος 16 του Δήμου Μεταμόρφωσης της Π.Ε. Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 236,57 KB08/07/24 08:13:48