Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «Κέντρο αποθήκευσης και διανομής» της επιχείρησης με την επωνυμία « Π. & Ι. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. » στην οδό  Κορίνθου 29 του Δήμου  Μεταμόρφωσης της Π.Ε. Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 310,85 KB15/03/22 09:13:32