Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας « Κέντρο αποθήκευσης και διανομής » της επιχείρησης με την επωνυμία « ΤΕΧΝΟΣΩΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ » στην 17,5 χ.θ. (12ο χλμ. παλαιά χιλ/ση) παράπλευρης οδού της Ε.Ο. Αθηνών–Λαμίας, Δήμου Μεταμόρφωση της Π.Ε. Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 386,40 KB17/05/22 01:44:01