Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της βιοτεχνίας κατασκευής ξύλινων επίπλων, της επιχείρησης του κ. “ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ”, επί της οδού Απ. Παύλου 68 , στον Δήμο Αγίου Δημητρίου της Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Αρ. Πρωτ.: οικ.4631/22 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.