Ορθή επανάληψη απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του εργαστηρίου μορφοποίησης και κατεργασίας επίπεδου γυαλιού της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», επί της οδού Ειρήνης & Φιλίας 8, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

Αρ. Πρωτ.: οικ.4304/08-09-2023 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.