Τροποποίηση της αριθμ. 2732/18-10-2023 απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Υπαγωγή υφιστάμενης μεταποιητικής μονάδας μηχανημάτων και σωλήνων εξαερισμού, με την επωνυμία «ΥΙΟΙ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ» που βρίσκεται στη θέση Τσούμπα – Μπαθέζα, περιοχή ΒΙ.ΠΑ Αυλώνα, του Δήμου Ωρωπού – Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 312,27 KB11/06/24 09:35:32