Τροποποίηση της αριθμ. 3133/12-12-2022 απόφασης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, του εργοστασίου συντήρησης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας τροφίμων & παραγωγής πίτσας με την επωνυμία «ULPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που βρίσκεται στην οδό Εργασίας 3, θέση Καψαλά, στο ΒΙ.ΠΑ Αγ. Στεφάνου Αττικής.

ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΠΔ ULPACK ΤΡΟΠ. PDF 256,28 KB07/03/23 09:51:09