Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας «εργοστασίου παραγωγής ξύλινων και πλαστικών (πινέλων, βουρτσών, σαρώθρων, εμπορευματοκιβωτίων) & πλαστικών ινών» της επιχείρησης «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ», στην οδό Πεισιστράτου 4446 στη Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίναςτου Νομού Αττικής, της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 216,67 KB03/12/21 06:39:48